Smaller Default Larger

 

W środę, 9 XI 2016 r., z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach odbył się Wieczór pieśni i poezji patriotycznej, w którym  uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

            Pieśnią i wierszem przypomnieliśmy i uczciliśmy bohaterów narodowych od czasów najdawniejszych do współczesności. Nasze spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczennice klasy  drugiej zaprezentowały przedstawienie pt. „Polska”, a chór szkolny wykonał pieśń „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze o tematyce patriotycznej:

„Rozmowa z piramidami” - Magdalena Wurm, III b

„Hymn” - Weronika Lotek, III b

„Moja piosnka 2” - Daria Rogozińska, Zofia Brzezińska, III a

„Gawęda o miłości ziemi ojczystej” - Weronika Linda, III b

„Ta, co nie zginęła” - Agata Chojnacka, Zuzanna Wyczyńska, Lucyna  Gronowska, II

„Kto Cię wołał, Legionisto” - Agnieszka Stupak, Michał Olkiewicz, I b

„Ojczyzna” - Adrianna  Fordońska, Maja  Góralska, I a

Każda klasa przygotowała i wykonała wylosowaną wcześniej pieśń patriotyczną:

„Płonie ognisko i szumią knieje” -  I a

 „Wojenko, wojenko” - I b

 „Szara piechota” - II

 „Przybyli ułani pod okienko” - III a

 „Pierwsza kadrowa” - III b

„My, Pierwsza Brygada” - rodzice i nauczyciele

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali pieśń „Jak dobrze nam zdobywać góry”.