Smaller Default Larger

mgr Dorota Masłowska

 • dyrektor szkoły
 • język niemiecki
 • nauczyciel dyplomowany

 

 

mgr Agnieszka Anyszka

 • język polski
 • nauczyciel dyplomowany


mgr Barbara Chełminiak

 • fizyka, zajęcia techniczne, informatyka
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Chrząszczewska

 • religia
 • nauczyciel mianowany


mgr Izabela Chyb

 • historia, wos
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Lech Cieślak

 • język polski, sztuka
 • nauczyciel dyplomowany


mgr Joanna Grabowska

 • zajęcia plastyczne
 • nauczyciel mianowany

mgr Anna Kaźmierczak

 • chemia, matematyka
 • nauczyciel mianowany


mgr Beata Kruczkowska

 • język angielski
 • nauczyciel dyplomowany
 

mgr Piotr Kwiatkowski

 • pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
 • nauczyciel kontraktowy

 

mgr Radosław Masłowski

 • wychowanie fizyczne
 • nauczyciel mianowany
 

ks Tomasz Pokornowski

 • religia
 • nauczyciel dyplomowany


mgr inż. Aleksandra Szałkowska-Kozak

 • matematyka, informatyka
 • nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Śniegowska

 • geografia, biologia
 • nauczyciel mianowany


mgr Irena Wolter

 • wychowanie fizyczne
 • nauczyciel dyplomowany

 


mgr Hanna Zejfert

 • biblioteka
 • nauczyciel mianowany