Smaller Default Larger

SKŁAD RADY RODZICÓW
GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W CIERPICACH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Przewodnicząca – Izabela Płaczkiewicz

Z-ca przewodniczącej – Dawid Wędrowski

Sekretarz – Agnieszka Rogozińska

Skarbnik – Monika Dombrowska

Chętnych rodziców zapraszamy do współpracy.


 

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 składki na fundusz Rady Rodziców nie uległy zmianie i wynosić będą 30 zł.

 • I wpłata do dn.31.12.2014r. – 20 zł.
 • II wpłata do dn.30.04.2015r. – 10 zł.

                 Składki przyjmują skarbnicy klas.

Z poważaniem
Rada Rodziców
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach


PLAN PRACY RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKAIEGO W CIERPICACH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

 

Organizacja pracy szkolnej

 

 1. 1.Zorganizowanie zebrania
 2. 2.Wybór klasowych Rad Rodziców
 3. 1.Zorganizowanie zebrania Rady Rodziców
 4. 2.Wybór władz Rady Rodziców
 5. 3.Opracowanie planu pracy
 6. 4.Opracowanie planu finansowego
 7. 5.Wybór towarzystwa

wrzesień

Dyrektor

Rodzice

 

Organizacja pracy szkolnej

 

 

Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2013/2014

 

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

ubezpieczeniowego

 1. 6.Konkurs ,,Leśny poliglota’’
 2. 1.Wyjazd młodzieży do kina z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 3. 2.Ślubowanie klas I
 4. 1.Zapoznanie rodziców z odpisem podatkowym na rzecz szkoły ,, 1%’’
 5. 2.Działania na rzecz odpisów podatkowych na terenie gminy
 6. 1.Dzień Dziecka
 7. 2.Bal klas III
 8. 1.Zakończenie roku szkolnego
 9. 1.Pozyskiwanie sponsorów

wrzesień

Dyrektor

Rada Rodziców

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

 

październik

Dyrektor

Rada Rodziców

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

     1.   Wigilie klasowe

grudzień

Dyrektor

Rada Rodziców

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

       1.   Wyjazd do C.S.A. i U.

             w Toruniu        

grudzień

Wychowawcy klas

Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

Opracowanie planu finansowego

 

styczeń

luty

Dyrektor

Prezydium Rady Rodziców

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

 

maj

czerwiec

Dyrektor

Wychowawcy klas

Rada Rodziców

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

 

czerwiec

Dyrektor

Opracowanie planu finansowego

 

cały rok

Rodzice

UWAGI

     

REALIZACJE

Od początku roku szkolnego 2014/2015 Rada Rodziców wybrała władze oraz utworzyła plan pracy i plan finansowy na rok 2014/2015, a także:

 • podjęła decyzję w sprawie wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego uczniów oraz pracowników szkoły
 • wsparła udział w konkursie ,,Leśny poliglota‘’
 • w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców była inicjatorem wyjazdu młodzieży na projekcję filmu pt. ,, Miasto 44 ‘’